Työnohjaus & Koulutus

Ilkka Uusitalo

Usein kysytään, mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on vapauttaa voimia, luovuutta ja ajattelua työhön ja sen rajojen tunnistamiseen. (Suomen Työnohjaajat ry.)

Mitä hyötyä työnohjauksesta on?

  • työnohjauksen avulla voidaan selkiyttää ammattiroolia ja tukea ammatissa kehittymistä
  • työnohjaus tukee työelämän muutoksista ja haasteista selviytymistä (Alila 2014)
  • Työnohjaus tukee oman työn arviointia ja kehittämistä, mikä parantaa asiakas/potilastyön laatua
  • se toimii voimaannuttavana elementtinä työntekijöille ja on ennaltaehkäisevä tekijä työntekijän uupumuksen estämisessä (Kärkkäinen 2013; Köhler 2017).

Millaista on ratkaisukeskeinen ja voimavaralähtöinen työnohjaus?

Ratkaisukeskeinen ajattelu- ja työtapa on maanläheinen ja myönteinen tapa kohdata erilaisia inhimillisen elämän haasteita ja pulmatilanteita niin työelämässä kuin elämässä ylipäätänsä. Ratkaisukeskeisyydelle on ominaista toiveikkuus ja muutos kohti parempaa. Olennaista on miettiä, miten asioiden halutaan olevan tulevaisuudessa ja miten monet työn ongelmat tai haasteet voidaan kääntää muutostoiveiksi.

 

Jos työyhteisössä esim. työntekijöiden yhteistyökyky on heikentynyt, voidaan tämä ongelma ilmaista tavoitteena toteamalla, että työyhteisön jäsenten yhteistyökykyä halutaan parantaa. Se miten ajattelemme asioista suuntaa myös toimintaamme ja sävyttää tunteitamme. Kun puhumme tavoitteesta parantaa ja kehittää yhteistyötä työyhteisössä olemme jo matkalla muutokseen ja alamme suuntautua pohtimaan ratkaisukeinoja yhteistyön kehittämiseksi. Ongelmia ei tarvitse käsitellä juurta jaksain. Ratkaisukeskeisyyden kolme ydinperiaatetta ovat:

 

  • Jos jokin ei ole rikki, älä yritä korjata sitä.
  • Kun tiedät, mikä toimii, tee sitä lisää.
  • Jos jokin ei toimi, tee jotain muuta (De Jong, P. & Kim Berg 1997.)

Työnohjaus muodostuu kolmesta vaiheesta: virittäytyminen ohjaukseen, työskentelyvaihe, yhteenveto ohjauskerrasta ja suuntautuminen seuraavaan työnohjauskertaan. Työnohjauksessa käytän keskustelun lisäksi erilaisia tilanteeseen ja työnohjauksen teemoihin soveltuvia tarkoituksenmukaisia luovia menetelmiä ja tehtäviä sekä kuvia ja kysymyskortteja.

 

Työnohjausta (yksilö-, ryhmä-, tai työyhteisötyönohjausta) toteutan toistaiseksi asiakkaan työpaikalla tai muualla sovitussa paikassa. Usein 3-6 työnohjauskertaa auttaa ja voimaannuttaa ohjattavaa, ryhmää tai työyhteisöä.

 

Nyt Korona-aikana kaikki työnohjaukseni tapahtuvat toistaiseksi etänä Teams tai Zoom- neuvottelukutsuina.

Annan yksilötyönohjausta myös etätyönohjauksena Skype tai Teams-sovelluksella

Yksilötyönohjauksen kesto on 45 min.

Tilaus ja ajanvaraus yhteydenottolomakkeella tai soittamalla puh. 050 5985 955.

 

 © Ilkka Uusitalo  |  Tietosuojaseloste  |  Palvelun toteutus: JPmedia